sicilie.startpagina.nl           

                       

De foto's zijn allemaal gemaakt tijdens een (te) korte rondreis in een zeer vroeg voorjaar op dit originele eiland, het grootste van de Middellandse Zee en Italiaans op haar eigen manier.
Door vele beschavingen onder de voet gelopen. Men zegt dat door de Siciliaanse aderen meer Fenicisch, Grieks, Arabisch, Normandisch, Spaans en Frans bloed vloeit dan Italiaans, dus die geheel eigen identiteit is eigenlijk een mengelmoes van invloeden.
Ook wij zijn uit den vreemde gekomen en wel vanuit Rome via

  de regio's Campania en Calabria naar de Straat van Messina voor  de oversteek naar SiciliŽ en verder via de noordkust naar Palermo. Vandaar naar o.a. Monreale, Agrigento, Piazza Armerina, Catania, Taormina en natuurlijk de Etna.

Zoals gezegd een te korte reis en zeker te vroeg in het jaar (februari) dus bij leven en welzijn hopen we nog eens op herha-lingsbezoek te kunnen gaan en dan meer tijd te hebben voor een uitgebreide verkenning van dit aparte eiland.

 

Trinakria

Sinds de oudheid het officieuze zinnebeeld van SiciliŽ, maar ...

SiciliŽ

... volgens dit bord ook 'het Eiland van het IJs', bananenijs?

SiciliŽ

Kaart van het groot-ste eiland in de Mid-dellandse Zee

Reggio

Veerboot van Reggio di Calabria door de Stretto di Messina ...

Messina

... naar Messina aan de overkant op het eiland

Messina

Zicht op stad en de streek Calabria aan de overkant

Tindari

Aan de Golfo di Patti bij de Eolische Eilan-den

Tindari

Santuario della Ma-donna Nera aan Piazzale Belvedere

Tindari

De Zwarte Madonna, een Byzantijnse icoon

Palermo

Stad en baai Conca d'Oro v.a. Monte Pel-legrino en daarop ...

Palermo

... het Santuario di S.Rosalia met gootjes voor haar tranen

Palermo

Beeld van de Patro-nes van Palermo in haar gouden jurk

Palermo

Duomo, start bouw 1184, vele stijlen, koepel uit 18e eeuw

Palermo

Cappella Palatina uit 12e eeuw in Palazzo Reale ofwel Palazzo dei Normanni

Palermo

Fontana Pretorio uit 1544 bij Piazza Bellini met links ...

Palermo

... daarachter de Chiesa di S.Catarina

Palermo

Catacombe dei Cap-puccini (ansichtkaart), macabere tentoon- ...

Palermo

...-stelling gemum-mificeerde burgers tussen 1621 en 1920

Palermo

Verse vis op Vucciria-markt in de Loggia-wijk

Monreale

Stadje op de Monte Caputo, 8km van Pa-lermo, bekend om ...

Monreale

... deze Duomo, start bouw 1172, Norman-dische stijl met ...

Monreale

... interieur vol Sici-liaanse en Byzan-tijnse mozaÔeken ...

Monreale

... bedoeld als laatste rustplaats Normandi-sche koning Willem II

Monreale

Vanaf zuidkant van kruisgang zicht op Duomo

Monreale

Westkant van kruis-gang met bogen in Saraceense stijl

Monreale

Fonteintje in met mozaÔek versierde kruisgang

Monreale

Vůůr Duomo folklo-ristisch feestvervoer

Monreale

Oorspronkelijke wijk in buurt van Duomo

Mondello

Badplaats van en bij Palermo

Agrigento

Ofwel het oude Akragas, in 406 vC vernietigd door ...

Agrigento

... Carthagers, nu vooral bezocht voor de nabij gelegen ...

Agrigento

... Valle dei Templi met deze Tempel van Concordia en ...

Agrigento

... Tempel van Juno, 5e eeuw vC, ook hier vernielingen door ...

Agrigento

... Carthagers, en in 6e eeuw ook door Christenen, deze ...

Agrigento

... en deze zuilen zijn van de (oudste) Tempel v. Heracles

Agrigento

Zicht vanaf Valle dei Templi op kust bij Agrigento

Piazza Armerina

Villa Romana del Ca-sale buiten dit stadje in het binnenland

Piazza Armerina

Enorme villa uit 3/4e eeuw met veel ver-trekken en baden ...

Piazza Armerina

... met vloeren met de mooiste mozaÔe-ken uit de oudheid

Piazza Armerina

Hier bijv. met afge-beelde atletes in 'bikini'

Piazza Armerina

Ook jachttaferelen, mythologische en huiselijke scenes ...

Piazza Armerina

... en landschappen, strijd- en speltafere-len waren populair ...

Piazza Armerina

... net als afbeelding-en van een exotisch dier als deze olifant

Piazza Armerina

Bij al dat fraais werd een praktisch afvoer-putje niet vergeten!

Catania

Olifant van lava met obelisk vůůr het Mu-nicipio uit 1741

Catania

De eerste siciliaanse universiteit (1434) in deze al tweemaal ...

Catania

... (1169 en 1693) door aardbevingen verwoeste stad

Taormina-Giardini

Altijd leuk zo'n station in oude stijl, daarop is het ook lang ...

Taormina-Giardini

... niet zo erg om te wachten op een ver-traagde trein

Giardini Naxos

Noi domani? Hoezo, wij morgen?

Giardini Naxos

Naxos is door de Grieken gesticht als hun eerste kolonie ...

Giardini Naxos

... in 735 vC, er schij-nen nog wat ruÔnes in de omgeving te zijn

Giardini Naxos

Nu is het als combi-natie een populaire badplaats met ...

Giardini Naxos

... veel hotelaccomo-datie als alternatief voor het duurdere ...

Giardini Naxos & Taormina

... Taormina, waar je wŤl een mooi uitzicht op hebt, ook op ...

Giardini Naxos & Taormina

... het fantastisch ge-legen Teatro Greco, middenboven op foto

Giardini Naxos & Taormina

Zicht terug op baai van Giardini Naxos vanaf Teatro Greco

Taormina

Teatro Greco door de Grieken gebouwd in 3e eeuw vC en door de Romeinen ver- ...

Taormina

...-bouwd en vergroot (115m doorsnee) in 2e eeuw nC, wordt dus ook wel Teatro ...

Taormina

... Greco-Romano genoemd, wordt nog regelmatig als thea-ter gebruikt

Taormina

Vanaf bovenste plaat-sen kan men tussen de muren door van ...

Taormina

... het beroemde uit-zicht op de Etna ge-nieten, maar dan ...

Taormina

... moeten wŤl de weersomstandig-heden meezitten

Taormina

Het badplaatsgedeel-te ten noorden en vanaf het theater

Etna

Eťn van de grootse vulkanen ter wereld, regelmatig actief ...

SiciliŽ

... zoals te zien is op deze satellietfoto uit juli 2001

SiciliŽ(66x)98